Idag gäller det att synas digitalt, vilket kan kännas som en stor uppgift.
Genom att låta oss hjälpa er med delar eller allt inom den digitala marknadsföringen så kan ni fokusera på er huvuduppgift.

Digital marknadsföring omfattar allt som når den befintliga men även nya kunden via nätet. På så sätt stärks företagets varumärke, vilket är grunden för att nå mål med verksamheten.

Digital marknadsföring omfattar:
Hemsida, webbutik, sociala medier, mail och kampanjer.

Hemsidan

Kunden besöker oftast er hemsida för att få en så bred inblick i er verksamhet som möjligt, lever ni upp till deras förväntningar?
Det är viktigt att hemsidan representerar er i det ni gör, här böjar oftast den röda tråden för igenkänning.

Sociala medier

Om hemsidan är grunden till din marknadsföring så är sociala medier väggarna. För att få kunder att nå grunden måste fasaden vara lockande, sociala medier är just det. Lockande. Det är där kunden ser dig upprepade gånger i flöden, kampanjer, annonser osv. Vilket gör kunden nyfiken och klickar därmed in på hemsidan. Hur stor är sannolikheten att kunden finner er hemsida utan att veta om eller sett er?